Rabeprazole - Trade Names

Trade Names


Rabeprazole - Trade Names
Abizole (20mg) Abra (20mg)
Abra-D Acera
Acera (20mg) Acera SR
Acera-IT (20mg/150mg) Acibitor (20mg)
Acidom (20+10) Aciflux
Aciless (20mg) Aciraz (20mg)
Aciraz DSR Aciraz Inj (20mg)
Acireb Acireb DSR
Acistal (20mg) Acistal D
Adec (20mg) Affirab (20mg)
Affirab D Albera (20mg)
Algibra (20mg) Algibra (20mg)
Algibra-D (20mg/30mg) Allrabbe (20mg)
Allzole (20mg) Altirab (20mg) (Altius)
Altirab (20mg) (Ultra Drugs) Altirab D
Anslag (20mg) Antuc (20mg)
Antuc (20mg) Antuc (20mg)
Antuc -DSR Antuc Inj (20mg)
Antuc IT Antuc-DSR (20mg/30mg)
Antuc-IT (20mg/150mg) Aptase DSR
Advertisement
Arbee (20mg) Arifax (20mg)
Arpiz DSR Arydomp -sr
Arzola (20mg) Atpase (20mg)
Atpase -DSR Atradom
Atradom SR Audirab
Audirab -DSR Aurizol-R (20mg)
B Joy (20mg) B -Joy Plus
B4F -DM Barb (20mg)
Barb -D Beepraz (10mg)
Beepraz (20mg) Belrab - DSR
Biozole Inj (20mg) Biturab -D
Bizo (20mg) Bizo D
Bizo DSR Bizo -IT
Bizole (20mg) Bizole D
Bizole DSR Bravia - D
Bravia (20mg) Brazo (20mg)
Brazo -IT Brozole (20mg)
Brozole -D Burp -Dsr
Carnipro-D (20mg/30mg/75mg) Catrab-DSR (20mg/30mg)
Cerabe (20mg) Cidrid
Coliwin-R (5mg/2.5mg/10mg/10mg) Colrab DSR
Comvine Cool Rab (20mg)
Cool Rab IT Coolx (20mg)
Crossrab (20mg) Cyclochek
Cyra (20mg) Cyra (20mg)
Cyra D D -Kool
D Rab (20mg) Dazol (10mg)
Dazol (20mg) Defire
Degurge DSR Depump (20mg)
Desac Dexicool (10mg)
Dexpure (10mg) Dexpure (5mg)
Dexrobel -DSR Dexrobel -XR
Dicloreb SR Digerab (20mg)
Digerab -DSR Diorob-L (20mg/75mg)
Diorob-SR (20mg/40mg) Dirab (10mg)
Dirab (5mg) Domrab
Domzole -R Dorafem
Doreb (20mg) Dozon - D
Dozon - DSR Dozon (20mg)
Drab (20mg/100mg) Durab (20mg)
Dynapar PPI Ecopan (20mg)
Ecopan -DSR Edimrab
Elrab (20mg) Elrab D
Elrab DSR Emrab (20mg)
Epistirc D Epistric (20mg)
Erb (20mg) Erb -Plus
Esoga RD Farib DSR
Framem (20mg) Framem D SR
Frisbee -DSR Frizbee (20mg)
Frizbee DM Furab (20mg)
Furab (20mg) Furab D
Furab DSR Furab IT
Furab-IT (20mg/150mg) Gasid DSR
Gasonil-D (20mg/30mg) Gasorab (20mg)
Gasorab Inj (20mg) Gasorab-DSR
Gasorab-TXR Gastrazole (20mg)
Gastrazole D Geerab - D
Geerab -D Gemirab (20mg)
Gemirab-20 Gemirab-Dsr
Genpraz-DSR (20mg/30mg) Gerd (20mg)
Geriflam Gift (20mg)
Greb (20mg) Greb D
Greb DSR Happi (10mg)
Happi (10mg) Happi (20mg)
Happi (20mg) Happi (20mg/ml)
Happi -D Happi inj (20mg)
Happi -M Happi-IT (20mg/150mg)
Happi-L (20mg/75mg) Helirab (10mg)
Helirab (10mg) Helirab (20mg)
Helirab (20mg) Helirab -D
Helirab-D (20mg/30mg) Hirabezole (20mg)
Hiraz (20mg) Hulez (20mg)
Hurtiz DSR Hyzole (10mg)
Hyzole (20mg) Ice - D
Icyrab (20mg) Icyrab -D
Indizole (20mg) Inorab (20mg)
Inorab -D Intragesic-R (100mg/20mg)
Itokav - SR ITOMIS-PLUS
Itoplus Itopraz
Itza RB Jeerab -I
Jeprab (20mg) Jor-LS (20mg/75mg)
Kazol D Kedac-R (200mg/20mg)
Kevirab (20mg) Kevirab DSR
Konzol (20mg) Konzol D
Kool RD Koolzon (20mg)
Kurab (20mg) Kurab -D
Kurab Tab (20mg) Kurab-DSR
Lacrin Lafumac Plus (10mg/20mg)
Lelock (20mg) LEVOGUT-RZ
Limaro (20mg) Lorab-DSR (20mg/30mg)
Lorab-L (20mg/75mg) Mac (20mg) (Corona)
Mac IT Mac RD
Mac-Plus (20mg/75mg) Mac-RD (20mg/30mg)
Mebrab (20mg) Mepraz (20mg)
Mepraz -D Mepraz -DSR
Miraze (20mg) Miraze DSR
Monceclo-R (200mg/20mg) Monrab (20mg)
Monrab (20mg) Monrab-IT (20mg/150mg)
Morbizole (20mg) Morbizole-DXR (20mg/10mg/20mg)
Morprazole (20mg) MR Tab (20mg)
Muratac (20mg) Myoz (20mg)
Myoz DSR Neutracaine (20mg)
Nevorab (20mg) Nicid (20mg)
Nilflux (20mg) Novorab (20mg)
Novorab D Novorab DSR
Npro DSR Nucid (20mg)
Nucid -D Nuloc -D
Nura -Dsr Nura -IT
Odirab (20mg) Omel -RD
Omerab (20mg) Once (20mg)
Once -DSR Ond -R
Oppi R (20mg) Oppi-R (20mg)
Opra - D Opra (20mg)
Orbazol (20mg) Orbazol DSR
Orpro (20mg) Oshzol -D
Osteocid (20mg) Oysirab (20mg)
Oysirab DM Oysirab -DSR
Pacrab (20mg) Parit (20mg)
Pepchek Pepchill
Pepcia (10mg) Pepcia (10mg)
Pepcia (20mg) Pepcia (20mg)
Pepcia -D Pepcia FF
Pepcia FF (20mg) Pepcia-L (20mg/75mg)
Pepraz (10mg) Pepraz (20mg)
Pepraz D Pepraz I
Pepraz Inj (20mg) Peptard (20mg)
Peptard (20mg) Peptard -D
Peptard Fast (20mg) Peptard IT
Peptard-D (20mg/30mg) Pepzer -D
Pepzera (20mg) Pepzera D
Pepzera IT Perab (20mg)
Perab Inj (20mg) Perilac -DSR
Pharcid (20mg) Pharcid-DSR (20mg/30mg)
PH-Rite (20mg) Pilorab DSR
Polorab (20mg) PPBest (20mg)
PPBest-D (20mg/30mg) PPI (20mg)
Praz (20mg) Preby (20mg)
Prorab (10mg) Prorab (20mg)
Prorab -D Prorab-D (20mg/30mg)
Quorab -D Quoravb (20mg)
R & D DSR R .P.Zole-D
R Cid (20mg) R -Cid Plus
R Inzod R P Zole (20mg)
R PPI (20mg) R Top (20mg)
R Zole (20mg) (Ravian) R Zole DSR
R.P.Zole (20mg) R.P.Zole (20mg)
Raaz -D Rab (10mg)
Rab (20mg) (Khandelwal) Rab (20mg) (Nexus Biotech)
Rab -D Rab DSR
Rabag (20mg) Rabag -D
Rabazio (20mg) Rabby (20mg)
Rabby -D Rabcap - D
Rabcap - I Rabcap (20mg)
Rabcon (20mg) Rabden (20mg)
Rabden Inj (20mg) Rabe (20mg)
Rabe -D Rabeb (20mg)
Rabeb-D Rabec -Dsr
Rabecalm (20mg) Rabecas (20mg)
Rabecas-D (20mg/10mg) Rabecer (20mg)
Rabecer-D (20mg/20mg) Rabechek
Rabecid (20mg) Rabecid -Plus
Rabecis (20mg) Rabecis-DSR (20mg/30mg)
Rabecom (20mg) Rabecon - D -SR
Rabecon - DSR Rabecon (20mg)
Rabecon D SR Rabecon IV (20mg)
Rabecon-DSR (20mg/30mg) Rabecontin (20mg)
Rabecontin D SR Rabedif
Rabedin IV (20mg) Rabediz (20mg)
Rabedol DSR Rabedor (20mg)
Rabee (10mg) Rabee (20mg)
Rabee ISR Rabeen -DSR
Rabefam (20mg) Rabefam -D
Rabefine (20mg) Rabefine DSR
Rabefine Fast (20mg) Rabefine-DSR (20mg/30mg)
Rabefit (20mg) Rabeflex (20mg)
Rabeflo-D (20mg/30mg) Rabegon - D
Rabegon (20mg) Rabej (20mg)
Rabej -D Rabeka -D
Rabekan DSR Rabekav - DSR
Rabekind - DSR Rabekind - ITO
Rabekind (20mg) Rabekind (20mg)
Rabekind -DM Rabekind Fast (20mg)
Rabekind Plus (20mg/75mg) Rabel (20mg) (Bluebell Pharma)
Rabel (20mg) (Lancer) Rabelette -D
Rabelex (20mg) Rabelex (20mg)
Rabelex-D Rabeloc (10mg)
Rabeloc (20mg) Rabeloc (40mg)
Rabeloc Inj (20mg) Rabeloc -RD
Rabemac (10mg) Rabemac (10mg)
Rabemac (20mg) Rabemac (20mg)
Rabemac (20mg) Rabemac -DSR
Rabemac-DSR (20mg/30mg) Rabemac-ITR (20mg/150mg)
Rabemarc - D Rabemarc (20mg)
Rabemind (20mg) RABENEX-20
RABENEX-DSR Rabenova (20mg)
Rabenova -DSR Rabenova tab (20mg)
Rabep (20mg) Rabep (20mg)
Rabep (20mg) (Active HC) Rabep (20mg) (Glories)
Rabep D Rabep DSR
Rabepaa - D Rabepaa (10mg)
Rabepaa (20mg) Rabepax - DSR
Rabepax (20mg) Rabep-DSR (20mg/30mg)
Rabephex (10mg) Rabephex (10mg)
Rabephex (20mg) Rabephex (20mg)
Rabephex -D Rabepol (20mg)
Rabepol -D Rabepraz (20mg)
Rabepraz (20mg) Rabepro (10mg)
Rabepro (20mg) Rabeprom (20mg)
Rabeprom -D Rabepus (20mg)
Rabepus D Rabequik D
Rabera (10mg) Rabera (10mg)
Rabera (20mg) Rabera (20mg)
Rabera -DSR Raberay (20mg)
Raberiv - D SR Raberiv (20mg)
Raberiv Tab (20mg) Raberon - D
Rabescot (20mg) Rabesec FC (10mg)
Rabesec FC (20mg) Rabesoz (20mg)
Rabesp (20mg) Rabespan (20mg)
Rabespan DSR Rabest - D
Rabest (20mg) (Emcee) Rabest (20mg) (Ethix HC)
Rabest -D Rabestar (20mg) (RSM Kilitch)
Rabestar (20mg) (Trigenesis) Rabestar -D
Rabesym (20mg) Rabesym D
Rabesym -Dsr Rabesym -Dsr
Rabesys-D (20mg/30mg) Rabet (20mg)
Rabetac (20mg) Rabetal -DSR
Rabet-D Rabeto (20mg)
Rabeto -D Rabeto Plus
Rabetome (20mg) Rabetome (20mg)
Rabetome DSR Rabetome-DM (20mg/10mg)
Rabetome-DSR (20mg/30mg) Rabetome-ISR (20mg/150mg)
Rabetrol (20mg) Rabetrol DSR
Rabetus -DSR Rabeva DSR
Rabewor (20mg) Rabex - DSR
Rabex (20mg) Rabex-D (20mg/30mg)
Rabez (10mg) Rabez (10mg)
Rabez (20mg) Rabez (20mg)
Rabez -D Rabez -FR
Rabez FR (20mg) Rabez -IT
Rabez IV (20mg) Rabezap (20mg)
Rabez-FR (20mg) Rabezil (20mg)
Rabezol (20mg) Rabezol D SR
Rabezol IT Rabezone (20mg)
Rabez-Z (20mg/30mg) Rabgi (20mg)
Rabgy (20mg) Rabi - DSR
Rabi (20mg) Rabi -D
Rabiapt (20mg) Rabicare -D
Rabicare IT Rabicel S (20mg)
Rabicent Rabichem -D
Rabicip (10mg) Rabicip (10mg)
Rabicip (10mg) Rabicip (20mg)
Rabicip (20mg) Rabicip (20mg)
Rabicip Fast (20mg) Rabicip fast (20mg)
Rabicip inj (20mg) Rabico (20mg)
Rabicom (20mg) Rabicom DSR
Rabicon -DSR Rabicool (10mg)
Rabicool (20mg) Rabicure (20mg)
Rabid D Rabidax (20mg)
Rabidax -DSR Rabidian (20mg)
Rabidian -DM Rabidik (20mg)
Rabidix (20mg) Rabi-DSR (20mg/30mg)
Rabifast (10mg) Rabifast (20mg)
Rabifast (20mg) Rabifast DSR
Rabifast-XL (20mg/75mg) Rabifer DSR
Rabifin (20mg) Rabifix (20mg)
Rabifox DSR Rabigem (20mg)
Rabigem -DSR Rabigen (20mg)
Rabigen -D Rabikam - D
Rabikon (20mg) Rabikul -D
Rabikul DSR Rabilan (20mg)
Rabilic (20mg) Rabilife (20mg)
Rabilife-D (20mg/30mg) Rabiman (20mg)
Rabimits -D Rabimor (20mg)
Rabimor -DSR Rabimor -ISR
Rabimor Tab (20mg) Rabin (20mg)
Rabin -DXR Rabin Inj (20mg)
Rabin -IT Rabindol (20mg)
Rabinom (20mg) Rabinom -DSR
Rabinorm (20mg) Rabinova (20mg)
Rabinova -D Rabinta (20mg)
Rabinta (20mg) Rabinta-DXR (20mg/10mg/20mg)
Rabinta-L (20mg/75mg) Rabio
Rabip (20mg) Rabip DSR
Rabipace (20mg) Rabipep (10mg)
Rabipip - DSR Rabiplus (20mg)
Rabipot (20mg) Rabipot (20mg)
Rabipot D Rabiprez (20mg)
Rabipride (20mg) Rabipride -DSR
Rabiprime-DSR (20mg/30mg) Rabiprozole Sodium (20mg)
Rabipump (20mg) Rabipump D
Rabirap (20mg) Rabirap-D (20mg/30mg)
Rabiriv - D Rabiros (20mg)
Rabiros D Rabiros IT
Rabisafe (20mg) Rabisafe -DSR
Rabisin (20mg) Rabisin D
Rabisin Inj (20mg) Rabistan (20mg)
Rabistan -D Rabistan DSR
Rabistar (20mg) Rabistar -DSR
Rabit (20mg) Rabit D
Rabitab (20mg) Rabitab (20mg)
Rabitab (20mg) (Capri) Rabitab -DSR
Rabitage (20mg) Rabital -DSR
Rabitan (20mg) Rabitem-LS (20mg/75mg)
Rabitop (20mg) Rabitop D SR
Rabitop Fast (20mg) Rabium (10mg)
Rabium (20mg) Rabium (20mg) (Neiss)
Rabium DSR Rabium Plus
RABIWIL DSR Rabix (20mg)
Rabix -D Rabix DSR
Rabizan (20mg) Rabizol (20mg)
Rabizole - D Rabizole - DM SR
Rabizole (20mg) Rabizole (20mg) (Globin)
Rabjee (20mg) Rablet (10mg)
Rablet (10mg) Rablet (20mg)
Rablet (20mg) Rablet (20mg)
Rablet -D Rablet Inj (20mg)
Rablet -IT Rablet-IT (20mg/150mg)
Rablfast (20mg) Rabli (20mg)
Rablok (20mg) Rablok -DM
Rabnex - DSR Rabnorm (20mg)
Raboc (20mg) Raboc -DXR
Rabod (20mg) Rabodec (20mg)
Rabofive-D (20mg/10mg) Rabol (20mg)
Rabol DSR Rabol Inj (20mg)
Rabol Plus Rabol-D
Rabole (20mg) Rabon (20mg)
Rabon (20mg) (Evans Pharma) Rabon DSR
Rabona -D Rabon-D
Rabon-DSR Rabonik (10mg)
Rabonik (20mg) Rabonik DSR
Rabowin (20mg) Rabpra (20mg)
Rabpra -DSR Rabrax (20mg)
Rabrax Inj (20mg) Rabri (20mg)
Rabrik (20mg) Rabrik -DM
Rabron (20mg) Rabset (20mg)
Rabset -D Rabsi -SD
Rabsig (20mg) Rabsig (20mg)
Rabsig (20mg) Rabsig (40mg)
Rabsig DSR Rabsig Inj (20mg)
Rabsig IT Rabsig-DSR (20mg/30mg)
Rabsig-DSR (40mg/30mg) Rabsig-IT (20mg/150mg)
Rabsole-DSR (20mg/30mg) Rabson (20mg)
Rabson D Rabsun (20mg)
Rabter Rabter -SR
Rabter-SR (20mg/10mg/20mg) Rabtic - D
Rabtic - DSR Rabtic (20mg)
Rabtul (20mg) Rabus (20mg)
Raby (20mg) Raby D
Raby DSR Rabzer (20mg)
Rabzo - M SR Rabzo (20mg)
Rabzo -D-SR Rabzol (20mg)
Rabzol DSR Racidol
Rado Rado -TR
Raizol Raizol (20mg/100mg)
Raizol DSR Raizol-DSR (20mg/30mg)
Ramem D Ramem D SR
Ramezole (20mg) Rantac PP (10mg)
Rantac PP (20mg) RAP (20mg)
Rapan - D Rapan (20mg)
Rapco (10mg) Rapco (20mg)
Rapco -D Rapeed (10mg)
Rapeed (20mg) Rapeed -D
Rapirol (20mg) Rapirol -D
Rapkair - I Rapkair (20mg)
Rapkair -D Rapkair Inj (20mg)
Rapo (20mg) Rapo DSR
Rappi (20mg) Rappi (20mg) (Zunison)
Rappi -D Raptac (20mg)
Rasodan (20mg) Rasol (20mg)
Raver (20mg) Raver D
Raver -DSR Raver -IT
Ravier (20mg) Ravier (20mg)
Raz (20mg) Raz (20mg) (Plus India)
Raz Inj (20mg) Razep (20mg)
Razep (20mg) Razep (20mg)
Razep -DXR Razep Inj (20mg)
Razep IT Razep-ASR (20mg/200mg)
Razep-DXR (20mg/10mg/20mg) Razep-L (20mg/75mg)
Razid (20mg) Razo (10mg)
Razo (10mg) Razo (20mg)
Razo (20mg) Razo (20mg)
Razo (20mg) Razo EC (10mg)
Razo EC (20mg) Razo Inj (20mg)
Razogard (10mg) Razogard (20mg)
Razol (20mg) Razol D
Razopep DSR RAZOTAS-20
RAZOTAS-DSR RB Care (20mg)
RB -Care-DM RBP (20mg)
RBP -D RBX (20mg)
Rbzole (20mg) R-Cid (20mg)
Rclonac RD V
Rebap - 20D Rebap (20mg)
Rebap DSR Rebaz (20mg)
Rebdec - D Rebdec - DSR
Rebecon (20mg) Rebel D
Reben (20mg) Rebest - DSR
Rebest (20mg) Rebest Inj (20mg)
Rebetac (10mg) Rebiblt (10mg)
Rebiblt (20mg) Rebiblt DM
Rebikruz DSR Rebilex (20mg)
Rebin (20mg) Rebix (20mg)
Rebix -Plus Rebiza - D
Rebodase (20mg) Rebol (20mg)
Rebol -DM Rebon (20mg)
Rebon -D Rebozol (20mg)
Rebozol -DM Rebzole (20mg)
Rebzole DM Rebzole DSR
Rebzy (20mg) (Anant Pharma) Rebzy (20mg) (Hiral Labs)
Rebzy -DM Rebzy -DSR
Redone Redoxin Capsules
Redura (20mg) Redura-D
Redura-DSR Reezol (20mg)
Ref -RD Rekool (10mg)
Rekool (20mg) Rekool D
Releg (20mg) Remem (20mg)
Remem IT Remitrix (20mg)
Remitrix -D Renew -D
Reorab Reorab (20mg)
Reorab (20mg) Reorab (20mg)
Reorab D Reorab DSR
Reorab Inj (20mg) Reorab-D (20mg/10mg)
Reorab-IT (20mg/150mg) Reorab-LSR (20mg/75mg)
Repracure (20mg) Repral (10mg)
Repral (20mg) Repral -D
Repraz (10mg) Repraz (20mg)
Reptic (20mg) Reptic D
Repz (20mg) Revecia (20mg)
Revera (20mg) Revera Fast (20mg)
Reward (20mg) Reward-D
Reward-DSR Rezlove (20mg)
Rezol D Rezole (20mg)
Rezole D Rezole DSR
Rezole Inj (20mg) Rezole IT
Ribace (20mg) Riben (20mg)
Ribotag DSR Ribrol D
Rifcid (20mg) Rifcid (20mg)
Rifcid D Rifcid-D (20mg/10mg)
Rifcid-DSR Rifcid-DSR (20mg/30mg)
Rifkool (20mg) Rifkool-DSR
Rifkool-DSR (20mg/30mg) Rioz (20mg)
Rioz DMP Ripra (10mg)
Ripra (20mg) Rite (20mg)
Rive - D Rive (20mg)
Rive Inj (20mg) Robby (20mg)
Robby ITR Robe (20mg)
Robezole (20mg) Robi (20mg)
Robilink-D Robilink-D (10mg)
Robiwel-L (20mg/75mg) Rodeo - D
Rodeo (20mg) Rol DSR
Rolant (20mg) Rolant (20mg)
Rolant (20mg) Rolant Inj (20mg)
Rolant-D Rolant-D (20mg/30mg)
Rolay (20mg) Rolay Inj (20mg)
Roleb -DSR Roles (10mg)
Roles (20mg) Roles -D
Roll (20mg) Roll (20mg)
Roll -D Roly (20mg)
Rombipra (20mg) Ropez (20mg)
Ropez-DSR Roppi (20mg)
Roppi -D Roppi DSR
Rorab (20mg) Rorab -D
Rowet (20mg) Roze (20mg)
Roze -D Roze -DSR
Rozen (20mg) Rozy (20mg)
Rozy D Rozy DSR
Rozy Inj (20mg) Rozydex (10mg)
RPD R-PPI (20mg)
Rpraz (20mg) Rpraz (20mg)
Rpraz D RPZ (20mg)
RPZ -D Rubber D EC
Rubber EC (20mg) Rubeus -D
Rubix (20mg) Rubix (20mg)
Rubix (20mg) Rubix-DSR (20mg/30mg)
Rubix-L (20mg/75mg) Ruby (20mg)
Ruby D Ruby -D
Rugbi -DM Rulcer DSR
Rulcer IT Rule (20mg)
Rybo (20mg) Rypraz (20mg)
Rypraz D RZ 20 (20mg)
Safe Acid Safediclo
Safenac-XP (100mg/10mg/325mg) Samurai
Setright (20mg) Sharaz-D (20mg/30mg)
Silizole (20mg) Silizole D
Silrab (20mg) Siz (20mg)
Sizefire (20mg) Sonirab (20mg)
Sonirab -D Spzole (20mg)
Staycool (20mg) Staycool (20mg)
Stebar (20mg) Stomeck (10mg)
Stomeck (20mg) Stomeck (20mg)
Stomeck -D SR Strovo (20mg)
Strovo -D Surgizole (20mg)
Surgizole DM Talcid DSR
Tecri (20mg) Tecri D
Tecri DSR Tecri Inj (20mg)
Teczo RB (20mg) Tenorab (20mg)
Tivazol (20mg) Toporab
Toporab DSR Torab (20mg)
Torab -D Torab -DSR
T-Rab-LSR (20mg/75mg) Trapcid (20mg)
Trirab -D Trurab - DSR
Tuneup D U Rab (20mg)
Ulcigard Forte Ulcigard Forte SR
Ulcirab (20mg) Ulcireb (20mg)
Ulcireb D Ulgo (20mg)
Ulgo-DSR (20mg/30mg) Ultirab (20mg)
Unirab (20mg) Unirab Inj (20mg)
Validay -50 Validay -SR
Value (20mg) Value (20mg)
Velo (20mg) (Unilite) Veloz (10mg)
Veloz (20mg) Veloz D
Veloz Inj (20mg) Veloz -IT
Veloz -M Venorab (20mg)
Venrab (20mg) Venrab -D
Verab (20mg) Verab -D
Viorab (20mg) Viorab D
Vippi (20mg) Von R (20mg)
Welrab (20mg) Winrado
Wisnac -R Wonrab (20mg)
Wowrab (20mg) Wyrab (20mg)
Wyrab D Xeb (20mg)
Zeal (20mg) Zebep (20mg)
Zebep -DM Zebep DSR
Zeerab (20mg) Zeerab-D (20mg/10mg)
Zen Prazole (10mg) Zen Prazole (20mg)
Zinirab (20mg) Zippi DSR
Zobit-DSR (20mg/30mg) Zolorab (20mg)
Zolorab D Zomitac -DSR
Zorite Z-RD (20mg/30mg/75mg)
Buy Medication (Drug) at Concessional Price from India

Drugs A - Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Drugs Search

Medindia Newsletters

Subscribe to our Free Newsletters!

Terms & Conditions and Privacy Policy.

Find a Doctor

Stay Connected

  • Available on the Android Market
  • Available on the App Store