Amlodipine - Trade Names

Trade Names


Amlodipine - Trade Names

A -1

Aamin 5

Acord (5mg)

Acord (5mg)

Acord (5mg)

Acord 5

Acord-A (5mg/50mg)

Acord-A (5mg/50mg)

Acord-L (5mg/50mg)

Acord-L (5mg/50mg)

Acord-M (5mg/25mg)

Acord-M (5mg/50mg)

Actiblok-AM (25mg/5mg)

Actiblok-AM (50mg/5mg)

Adipin (2.5mg)

Adipin (5 mg)

Adopin

ADP (2.5mg)

ADP (5 mg)

Aglodepin


Alip -AM

Alnavas -A

Amace (5mg/5mg)

Amace (5mg/5mg)

Amace-BP (5mg/10mg)

Amace-BP (5mg/10mg)

Amaday (10 mg)

Amaday (2.5mg)

Amaday (5 mg)

Amanat (5mg)

Amark -5

Amat

Amat (10mg/5mg)

Amcard (10mg)

Amcard (10mg)

Amcard (10mg)

Amcard (2.5mg)

Amcard (2.5mg)

Amcard (2.5mg)

Amcard (2.5mg)

Amcard (5 mg)

Amcard (5mg)

Amcard (5mg)

Amcard (5mg)

Amcard -LP (5mg/50mg)

Amcard-AT (5mg/50mg)

Amcard-AT (5mg/50mg)

Amcard-AT (5mg/50mg)

Amcard-LP (5mg/50mg)

Amchek (2.5mg)

Amchek (5 mg)

Amd

Amdepin (10mg)

Amdepin (10mg)

Amdepin (10mg)

Amdepin (2.5mg)

Amdepin (2.5mg)

Amdepin (2.5mg)

Amdepin (2.5mg)

Amdepin (5mg)

Amdepin (5mg)

Amdepin (5mg)

Amdepin Duo FC

Amdepin-AT (5mg/50mg)

Amdepin-AT (5mg/50mg)

Amdepin-AT (5mg/50mg)

Amdepin-duo (5mg/10mg)

Amdinx (5mg)

Amdip

Amdipine -5

Amditor

Amlace (5mg/5mg)

Amlace (5mg/5mg)

Amlan

Amlan (5 mg)

Amlan -S

Amlan -S (2.5 mg)

Amlibon (2.5 mg)

Amlibon (2.5mg)

Amlibon (2.5mg)

Amlibon (2.5mg)

Amlibon (5mg)

Amlibon (5mg)

Amlibon (5mg)

Amlibon (5mg)

Amlica

Amlica (10 mg)

Amlica (5 mg)

Amlin

Amlip

Amlo (2.5 mg)

Amlo (5 mg)

Amlo CB

Amlo CB (5mg)

Amloact (2.5mg)

Amloact (2.5mg)

Amloact (2.5mg)

Amloact (5 mg)

Amloact (5mg)

Amloact (5mg)

Amloact-AT (5mg/50mg)

Amloact-AT (5mg/50mg)

Amloact-AT (5mg/50mg)

Amloapt

Amloat

Amlobeat-AT (5mg/50mg)

Amlobeat-AT (5mg/50mg)

Amlobeat-AT (5mg/50mg)

Amlocard Forte (5mg/50mg)

Amlocard Forte (5mg/50mg)

Amlocard Forte (5mg/50mg)

Amlocat (2.5mg)

Amlocat (5mg)

Amlo-CB (2.5mg)

Amlo-CB (2.5mg)

Amlo-CB (2.5mg)

Amlo-CB (5mg)

Amlo-CB (5mg)

Amlo-CB (5mg)

Amlochol

Amlochol (5 mg)

Amlocom

Amlocom (5 mg)

Amlocor (2.5mg)

Amlod

Amlodac (10mg)

Amlodac (10mg)

Amlodac (10mg)

Amlodac (2.5mg)

Amlodac (2.5mg)

Amlodac (2.5mg)

Amlodac (2.5mg)

Amlodac (5mg)

Amlodac (5mg)

Amlodac (5mg)

Amlodac-AT (5mg/50mg)

Amlodac-AT (5mg/50mg)

Amlodac-AT (5mg/50mg)

Amlodac-L (5mg/5mg)

Amlodac-L (5mg/5mg)

Amlodip -5

Amlodipine

Amlodipine Besilate

Amlogard (10 mg)

Amlogard (10mg)

Amlogard (10mg)

Amlogard (10mg)

Amlogard (2.5mg)

Amlogard (2.5mg)

Amlogard (2.5mg)

Amlogard (5mg)

Amlogard (5mg)

Amlogard (5mg)

Amlogard (5mg)

Amlogen (2.5mg)

Amlogen (5 mg)

Amloheart (5mg)

Amloheart (5mg)

Amloheart (5mg)

Amloheart-AT (5mg/50mg)

Amloheart-AT (5mg/50mg)

Amlokan - 5

Amlokath

Amlokind (10mg)

Amlokind (10mg)

Amlokind (10mg)

Amlokind (10mg)

Amlokind (2.5mg)

Amlokind (2.5mg)

Amlokind (2.5mg)

Amlokind (2.5mg)

Amlokind (5 mg)

Amlokind (5mg)

Amlokind (5mg)

Amlokind (5mg)

Amlokind- L (5mg/50mg)

Amlokind-AT (5mg/50mg)

Amlokind-AT (5mg/50mg)

Amlokind-AT (5mg/50mg)

Amlokind-L (5mg/50mg)

Amlokos

Amlokos (10 mg)

Amlokos (5 mg)

Amlol

Amlom (5mg/50mg)

Amlom (5mg/50mg)

Amlona

Amlong (10 mg)

Amlong (10mg)

Amlong (10mg)

Amlong (10mg)

Amlong (2.5mg)

Amlong (2.5mg)

Amlong (2.5mg)

Amlong (5mg)

Amlong (5mg)

Amlong (5mg)

Amlong (7.5mg)

Amlong (7.5mg)

Amlong (7.5mg)

Amlong-A (5mg/25mg)

Amlong-A (5mg/25mg)

Amlong-A (5mg/25mg)

Amlong-A (5mg/50mg)

Amlong-A (5mg/50mg)

Amlong-A (5mg/50mg)

Amlong-H (5mg/12.5mg)

Amlong-MT (2.5mg/25mg)

Amlong-MT (2.5mg/25mg)

Amlong-MT (5mg/50mg)

Amlong-MT (5mg/50mg)

Amlopin

Amlopin (10 mg)

Amlopin (10mg)

Amlopin (10mg)

Amlopin (10mg)

Amlopin (2.5mg)

Amlopin (2.5mg)

Amlopin (2.5mg)

Amlopin (5mg)

Amlopin (5mg)

Amlopin (5mg)

Amlopin Plus FC

Amlopin-AT (5mg/50mg)

Amlopin-AT (5mg/50mg)

Amlopin-AT (5mg/50mg)

Amlopres (10mg)

Amlopres (10mg)

Amlopres (10mg)

Amlopres (2.5mg)

Amlopres (2.5mg)

Amlopres (2.5mg)

Amlopres (2.5mg)

Amlopres (5mg)

Amlopres (5mg)

Amlopres (5mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-L (5mg/5mg)

Amlopres-L (5mg/5mg)

Amlopres-NB (5mg/5mg)

Amlopres-VL (5mg/160mg)

Amlopres-VL (5mg/80mg)

Amlor

Amlorid

Amlosafe (2.5mg)

Amlosafe (5 mg)

Amlostat -5

Amlostat-5 (5mg)

Amlostat-5 (5mg)

Amlostat-5 (5mg)

Amlostat-AT (5mg/25mg)

Amlostat-AT (5mg/25mg)

Amlostat-AT (5mg/25mg)

Amlosun (2.5 mg)

Amlosure (5mg)

Amlosure-AT (5mg/50mg)

Amlosure-AT (5mg/50mg)

Amlosyl (2.5mg)

Amlosyl (5 mg)

Amlotab

Amlotab (5mg)

Amlotab (5mg)

Amlotab (5mg)

Amlotal (5mg)

Amlotal (5mg)

Amlotal (5mg)

Amlotest-AT (5mg/50mg)

Amlotest-AT (5mg/50mg)

Amlotrac (10 mg)

Amlotrac (2.5mg)

Amlotrac (2.5mg)

Amlotrac (2.5mg)

Amlotrac (20 mg)

Amlotrac (5mg)

Amlotrac (5mg)

Amlotrac (5mg)

Amlotrac -5

Amlotrust

Amlovas (10mg)

Amlovas (10mg)

Amlovas (10mg)

Amlovas (2.5 mg)

Amlovas (2.5mg)

Amlovas (2.5mg)

Amlovas (2.5mg)

Amlovas (5mg)

Amlovas (5mg)

Amlovas (5mg)

Amlovas-AT (5mg/25mg)

Amlovas-AT (5mg/25mg)

Amlovas-AT (5mg/25mg)

Amlovas-AT (5mg/50mg)

Amlovas-AT (5mg/50mg)

Amlovas-AT (5mg/50mg)

Amlovas-CH (5mg/12.5mg)

Amlovas-CH (5mg/6.25mg)

Amlovas-H (5mg/12.5mg)

Amlovas-H (5mg/12.5mg)

Amlovas-L (5mg/5mg)

Amlovas-L (5mg/5mg)

Amlovas-LS (5mg/50mg)

Amlovas-LS (5mg/50mg)

Amlovas-M (2.5mg/25mg)

Amlovas-M (2.5mg/25mg)

Amlovas-M (5mg/25mg)

Amlovas-M (5mg/25mg)

Amlovas-M (5mg/50mg)

Amlovas-M (5mg/50mg)

Amlovas-OL (5mg/20mg)

Amlovas-OL (5mg/20mg)

Amlovas-XM (2.5mg/25mg)

Amlovas-XM (2.5mg/25mg)

Amlovas-XM (5mg/25mg)

Amlovas-XM (5mg/25mg)

Amlovas-XM (5mg/50mg)

Amlovas-XM (5mg/50mg)

Amlovate

Amlovate (5mg)

Amlovate (5mg)

Amlovate (5mg)

Amlovin

Amlovin (10mg)

Amlovin (10mg)

Amlovin (2.5mg)

Amlovin (2.5mg)

Amlovin (2.5mg)

Amlovin (5mg)

Amlovin (5mg)

Amlovin H

Amlovin-E (5mg/5mg)

Amlovin-E (5mg/5mg)

Amlovin-H (5mg/12.5mg)

Amlowin

Amloz (10 mg)

Amloz (2.5mg)

Amlozed

Amlozone

Amlozone (5 mg)

Amnorm

Amnorm (5 mg)

Amo

Amodep

Amodep (10 mg)

Amodep (5mg)

Amodep (5mg)

Amodep-AT (5mg/50mg)

Amodep-AT (5mg/50mg)

Amodep-AT (5mg/50mg)

Amodep-TM (5mg/40mg)

Amom

Amopin 5

Amopine

Ampilife (5mg)

Ampilife-AT (5mg/50mg)

Ampilife-AT (5mg/50mg)

Ampin

Ampine

Ampine (5 mg)

Ampine -5mg

Amprez (10 mg)

Amprez (5mg)

Amrap - 5

Amsach

Amsach (5 mg)

Amset

Amsten (5mg/50mg)

Amsten (5mg/50mg)

Amsten (5mg/50mg)

Amtas (10mg)

Amtas (10mg)

Amtas (2.5mg)

Amtas (2.5mg)

Amtas (2.5mg)

Amtas (5mg)

Amtas (5mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT 25 (5mg/25mg)

Amtas-AT 25 (5mg/25mg)

Amtas-AT 25 (5mg/25mg)

Amtas-E (5mg/5mg)

Amtas-E (5mg/5mg)

Amtas-LP (5mg/5mg)

Amtas-LP (5mg/5mg)

Amtor

Amvik -5

Amwa 2.5 mg

Amzel (5mg)

Amzel -5

Amzel-EL (5mg/2.5mg)

Amzel-EL (5mg/2.5mg)

Angi

Angicam

Angicam (2.5mg)

Angicam (2.5mg)

Angicam (5 mg)

Angicam (5mg)

Angicam (5mg)

Angicam -LT (5mg/50mg)

Angicam-Beta (5mg/50mg)

Angicam-Beta (5mg/50mg)

Angicam-Beta (5mg/50mg)

Angicam-LT (5mg/50mg)

Angiguard

Angil 5

Anol-AD (5mg/50mg)

Anol-AD (5mg/50mg)

Anol-AD (5mg/50mg)

Apin

Aritel - A (40mg/5mg)

Arpin

Aten-AM (5mg/50mg)

Aten-AM (5mg/50mg)

Atenex-AM (5mg/50mg)

Atenex-AM (5mg/50mg)

Atenex-AM (5mg/50mg)

Atloma (5mg/50mg)

Atloma (5mg/50mg)

Atloma (5mg/50mg)

Atol-AM (5mg/50mg)

Atol-AM (5mg/50mg)

Atol-AM (5mg/50mg)

Avas AM

Avas-AM (10mg/5mg)

Axcard

Axeten-AM (40mg/5mg)

Biopril AM (5mg/5mg)

Biopril-AM (5mg/5mg)

BP -Made

BP -Mide

BP-AT (5mg/50mg)

BP-AT (5mg/50mg)

BPC

Cadmet-AM (5mg/5mg/50mg)

Cadmet-AM (5mg/5mg/50mg)

Caduet (10mg/5mg)

Caduet FC

Calchek (10 mg)

Calchek (2.5mg)

Calock

Camlo

Camlo (10 mg)

Camlo (5 mg)

Camlodip (10 mg)

Camlodip (5 mg)

Card

Card (5mg)

Cardace-AM (2.5mg/5mg)

Cardace-AM (5mg/5mg)

Cardigo 5

Cardiking (5mg)

Cardiking (5mg)

Cardiking-AT (5mg/50mg)

Cardiking-AT (5mg/50mg)

Cardipill

Cardipill -LS

Cardipin

Cardpin

Cardpin (2.5mg)

Cardpin (5mg)

Cardpin -S (2.5 mg)

Cardriv

Carduo

Carvasc

CCB

Concor AM

Concor -AM (5 mg)

Concor -AM (5 mg)

Console ED

Console -ED (10 mg)

Corduo

Corpril-Am (2.5mg/5mg)

Cortel- A (40mg/5mg)

Corvadil (2.5mg)

Covamlo (5mg/50mg)

Covamlo (5mg/50mg)

Cresar- AM (40mg/5mg)

Cresar- AM (80mg/5mg)

Cresar Plus (40mg/12.5mg/5mg)

Defidin

Dip

DIP (10mg)

DIP (10mg)

DIP (2.5mg)

DIP (2.5mg)

DIP (5mg)

DIP (5mg)

DIP-A (5mg/5mg)

DIP-A (5mg/5mg)

Dipin -5

Elso (1.25 mg)

Emadine

Emadine (5mg)

Emadine (5mg)

Emadine-AT (5mg/50mg)

Emadine-AT (5mg/50mg)

Emadine-AT (5mg/50mg)

Esdil

Eslo (5mg)

Eslo-D (2.5mg/12.5mg)

Eslo-D (2.5mg/12.5mg)

Espin

Exlodep

Eze AM

Gamlo

Glipin

Hopace-AM (2.5mg/5mg)

Inace (5mg/5mg)

Inace (5mg/5mg)

Klodip (2.5mg)

Klodip (5 mg)

Lama (10mg)

Lama (10mg)

Lama (2.5mg)

Lama (2.5mg)

Lama (2.5mg)

Lama (5mg)

Lama (5mg)

Lama (5mg)

Lesstrol -AM

Licopin

Lipikind -AM

Lipirol -AM

Lipril-AM (5mg/5mg)

Lipril-AM (5mg/5mg)

Lopassium-A (50mg/5mg)

Lopassium-A (5mg/50mg)

Lopin (5 mg)

Losacar-A (5mg/50mg)

Losacar-A (5mg/50mg)

Losar-A (50mg/5mg)

Losar-A (5mg/50mg)

Loscard-AM (50mg/ 5mg)

Loscard-AM (5mg/50mg)

M L O

Macsart - AM (40mg./5mg)

Malodip

Malodip (2.5mg)

Malodip (5mg)

Malodip (5mg/50mg)

Malodip (5mg/50mg)

Malodip-AT (5mg/50mg)

Mecard (2.5 mg)

Mecard (5 mg)

Medopin

Metin-AM (50mg/5mg)

Metolar-AM (25mg/5mg)

Metolar-AM (50mg/5mg)

Metolex-AM (50mg/5mg)

Metscore-AM (50mg/5mg)

Milopin

Milopin (2.5mg)

Milopin (2.5mg)

Milopin (5 mg)

Milopin (5mg)

Milopin (5mg)

Milopin-H (5mg/12.5mg)

MISART-A

Motoblock-AM (2.5mg/25mg)

Motoblock-AM (2.5mg/25mg)

Moxovas - A (0.2mg/5mg)

Myamlo

Myodipine

Myodipine (5 mg)

Myodura (2.5mg)

Myozar

Nicol

Nipidol

Nipidol (5 mg)

Norvate (2.5 mg)

Numlo

Numlo (10 mg)

Numlo (10mg)

Numlo (10mg)

Numlo (2.5mg)

Numlo (2.5mg)

Numlo (5 mg)

Numlo (5mg)

Numlo (5mg)

Numlo-AT (2.5mg/50mg)

Numlo-AT (2.5mg/50mg)

Numlo-AT (2.5mg/50mg)

Numlo-AT 25 (5mg/25mg)

Numlo-AT 25 (5mg/25mg)

Numlo-AT 25 (5mg/25mg)

Numlo-L (2.5mg/5mg)

Numlo-L (2.5mg/5mg)

Nusar-AM Low (5mg/25mg)

Nusar-AM Low (5mg/25mg)

Odipin

Odipin (10 mg)

Odipin (5 mg)

Odipine

Odipine (10 mg)

Odipine (2.5 mg)

Olmat AMH

Olmax-AM (20mg/5mg)

Olmecip - Trio (20mg/12.5mg/5mg)

Olmecip-AM (20mg/5mg)

Olmesar-A (5mg/20mg)

Olmesar-A (5mg/20mg)

Olmesar-A (5mg/40mg)

Olmesar-A (5mg/40mg)

Olmesat -AM (20mg/5mg)

Olmesat -AM (40mg/5mg)

Olmetime -AM (20mg/5mg)

Olmetime -AM (40mg/5mg)

Olmetime-AMH (20mg/5mg/12.5mg)

Olmy-A (5mg/20mg)

Olsar -A (20mg/5mg)

Olsar -A (40mg/5mg)

Olsar -AH (20mg/5mg/12.5mg)

Ontel - AM (40mg/5mg)

Pdpine

Pinlo (2.5mg)

Pinlo (2.5mg)

Pinlo (5mg)

Pinlo (5mg)

Pinlo 2.5

Pinom -A (20mg/5mg)

Powermet-AM (50mg/5mg)

Primodil (10 mg)

Primodil (2.5mg)

Primodil (5 mg)

Ramistar-A (2.5mg/5mg)

Redipil (2.5mg)

Redipil (5mg)

Ril-A (25mg/5mg)

Ril-AH (2.5mg/2.5mg)

S -Amlosafe (1.25 mg)

S -Amlosafe (2.5 mg)

Samstar

Sitelodip

Sitelodip (2.5mg)

Sitelodip (5mg)

Sitelol-AM (50mg/5mg)

Stamace (2.5mg/5mg)

Stamace (5mg/5mg)

Stamcor

Stamlo (10mg)

Stamlo (10mg)

Stamlo (10mg)

Stamlo (2.5 mg)

Stamlo (2.5mg)

Stamlo (2.5mg)

Stamlo (5mg)

Stamlo (5mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta-M (5mg/25mg)

Stamlo Beta-M (5mg/25mg)

Stamlo Beta-M (5mg/25mg)

Stamlo-T (5mg/40mg)

Starcad

Starcad (10mg/5mg)

Stator - AM (10mg/5mg)

Stator -AM

Storvas -AMF

Storvas-AMF (10mg/5mg)

Stressban-A (5mg/5mg)

Stressban-A (5mg/5mg)

Stressban-A (5mg/5mg)

Tazloc - AM (40mg/5mg)

Tazloc - AM (80mg/5mg)

Telidin - AM (40mg/5mg)

Telipro -AM (40mg/5mg)

Telma - AM (40mg./5mg)

Telma - AM (80mg/5mg)

Telma - AMH (40mg/12.5mg/5mg)

Telma - AMH (80mg/12.5mg/5mg)

Telmiget- AM (40mg/5mg)

Telmikind -AMH (40mg/5mg/12.5mg)

Telmisat- AM (40mg/5mg)

Telmisat- AM (80mg/5mg)

Telpax- AM (40mg/5mg)

Telsar -A (40mg/5mg)

Telsite -AM (40mg/5mg)

Telza- AM (40mg/5mg)

Temax -AM (40mg/5mg)

Temax -AM (80mg/5mg)

Tenocab (5mg/25mg)

Tenocab (5mg/25mg)

Tenocab (5mg/25mg)

Tenocab (5mg/50mg)

Tenocab (5mg/50mg)

Tenocab (5mg/50mg)

Tenocheck (5mg/50mg)

Tenochek (5mg/50mg)

Tenodipin (5mg/25mg)

Tenodipin (5mg/25mg)

Tenodipin (5mg/25mg)

Tenodipin (5mg/50mg)

Tenodipin (5mg/50mg)

Tenodipin (5mg/50mg)

Tenolol-AM (2.5mg/25mg)

Tenolol-AM (2.5mg/25mg)

Tenolol-AM (2.5mg/25mg)

Tenolol-AM (5mg/50mg)

Tenolol-AM (5mg/50mg)

Tenolol-AM (5mg/50mg)

Tenorex Plus (5mg/50mg)

Tenorex Plus (5mg/50mg)

Todpid

Topdip (2.5mg)

Topdip (5 mg)

T-Press -AM (40mg/5mg)

Translol XL-AM (50mg/5mg)

Trimacsart (40mg/5mg/12.5mg)

Triolmesar - CH (20mg/5mg/12.5mg)

Triolmesar - CH (20mg/5mg/12.5mg)

Triolmesar (20mg/5mg/12.5mg)

Triolmesar (40mg/5mg/12.5mg)

UDP 5

Vamlo (10mg)

Vamlo (10mg)

Vamlo (2.5mg)

Vamlo (2.5mg)

Vamlo (2.5mg)

Vamlo (5 mg)

Vamlo (5mg)

Vamlo (5mg)

Vinicor-AM (25mg/2.5mg)

Vinicor-AM (25mg/5mg)

Vinicor-AM (50mg/5mg)

Vivalol-AM (25mg/5mg)

Vivalol-AM (50mg/5mg)

Xstan - AM (40mg/5mg)

Zelis-AM (5mg/5mg)

Zelis-AM (5mg/5mg)

Zilos-AM (50mg/5mg)

Zilos-AM (5mg/50mg)

Ziram-AM (2.5mg/5mg)

Zitelmi - AH (40mg/5mg/12.5mg)

Zivast -AM

Zivast-AM (10mg/5mg)

Zodipin

Buy Medicines (Drug) at Concessional Price from India

Drugs A - Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Drugs Search

Medindia Newsletters

Subscribe to our Free Newsletters!

Terms & Conditions and Privacy Policy.

Stay Connected

  • Available on the Android Market
  • Available on the App Store