Professional Profile of Dr. Santosh Shukla, Consultant Physician

Dr. Santosh Shukla
Dr. Santosh Shukla

Dr. Santosh Shukla Verified

Gorakhpur, India

Speciality

Primary Speciality : Consultant Physician

Dr. Santosh Shukla
Verified

Dr. Santosh Shukla

Gorakhpur, India

Speciality

Primary Speciality : Consultant Physician

Primary Location

Anurag Clinic
215-j,Ashok nagar colony.,Basharatpur
Gorakhpur
Uttar Pradesh
Consultation Timings

Sun-Fri:02:00 PM - 06:00 PM
Virtual Clinic