Atenolol - Trade Names

Trade Names


Atenolol - Trade Names

A Card

A Lol (50 mg)

A T (50 mg)

Aamin A

Acord A

Acord-A (5mg/50mg)

Acord-A (5mg/50mg)

Adbeta (12.5 mg)

Adbeta (25 mg)

Adipin Plus

Adopin AT

Adpine AT

Aglodepin AT

Agloten (50 mg)

Alinor (100 mg)

Alinor (25 mg)

Alinor (50 mg)

Aloten (100 mg)

Aloten (50 mg)

Altas AT


Altol (25 mg)

Altol (50 mg)

Altoma

AM - AT

AM -T

Amcard -AT

Amcard-AT (5mg/50mg)

Amcard-AT (5mg/50mg)

Amcard-AT (5mg/50mg)

Amchek -AT

Amdepin AT

Amdepin-AT (5mg/50mg)

Amdepin-AT (5mg/50mg)

Amdepin-AT (5mg/50mg)

Amdinx AT

Amdip -AT

Amdonex AT

Amfast -AT

Amin -A

Aminol

Amli -AT

Amlibon -AT

Amlica - AT

Amlip Beta

Amloact -AT

Amloact-AT (5mg/50mg)

Amloact-AT (5mg/50mg)

Amloact-AT (5mg/50mg)

Amloapt -AT

Amloat AT

Amlobeat-AT (5mg/50mg)

Amlobeat-AT (5mg/50mg)

Amlobeat-AT (5mg/50mg)

Amlobet

Amlobid

Amlobin -AT

Amlocal -AT

Amlocard Forte

Amlocard Forte (5mg/50mg)

Amlocard Forte (5mg/50mg)

Amlocard Forte (5mg/50mg)

Amlocas -AT

Amlocom -AT

Amlodac -AT

Amlodac-AT (5mg/50mg)

Amlodac-AT (5mg/50mg)

Amlodac-AT (5mg/50mg)

Amlogen -AT

Amlogla-Plus

Amloheart-AT (5mg/50mg)

Amloheart-AT (5mg/50mg)

Amlokath -A

Amlokind -AT

Amlokind-AT (5mg/50mg)

Amlokind-AT (5mg/50mg)

Amlokind-AT (5mg/50mg)

Amlokos -AT

Amlokos -AT (50 mg)

Amlom (5mg/50mg)

Amlom (5mg/50mg)

Amloman-AT

Amlong -A (25mg)

Amlong -A (50mg)

Amlong-A (5mg/25mg)

Amlong-A (5mg/25mg)

Amlong-A (5mg/50mg)

Amlong-A (5mg/50mg)

Amlong-A (5mg/50mg)

Amlong-A (5mg/50mg)

Amlonol

Amlonorm -AT

Amlonova

Amlop -AT

Amlopin -AT

Amlopin-AT (5mg/50mg)

Amlopin-AT (5mg/50mg)

Amlopin-AT (5mg/50mg)

Amlopres AT (25mg)

Amlopres -AT (50mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/25mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amlopres-AT (5mg/50mg)

Amloray AT-25

Amlorid-AT

Amlosac A T

Amlosafe AT

Amlostar A

Amlostat AT

Amlostat-AT (5mg/25mg)

Amlostat-AT (5mg/25mg)

Amlostat-AT (5mg/25mg)

Amlosure-AT (5mg/50mg)

Amlosure-AT (5mg/50mg)

Amlotec -AT

Amloten

Amlotest-AT (5mg/50mg)

Amlotest-AT (5mg/50mg)

Amlothens -AT

Amlotin

Amlovas -AT

Amlovas-AT (5mg/25mg)

Amlovas-AT (5mg/25mg)

Amlovas-AT (5mg/25mg)

Amlovas-AT (5mg/50mg)

Amlovas-AT (5mg/50mg)

Amlovas-AT (5mg/50mg)

Amlovik AT

Amlowin AT

Amloz - AT

Amloz - AT 25

Amloz AT

Amloz -AT (25mg)

Amloz Plus

Amlozed A T

Amnest -AT

Amnol

Amnol-AT

Amnorm - A

Amodep -AT

Amodep-AT (5mg/50mg)

Amodep-AT (5mg/50mg)

Amodep-AT (5mg/50mg)

Amodin AT

Amone -AT

Amopine - AT

Amozen-AT

Ampilife-AT (5mg/50mg)

Ampilife-AT (5mg/50mg)

Ampin -AT

Ampine AT

Amrap -AT

Amsar -AT

Amset -XT

Amsten

Amsten (5mg/50mg)

Amsten (5mg/50mg)

Amsten (5mg/50mg)

Amtas -AT

Amtas -AT 25

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT (5mg/50mg)

Amtas-AT 25 (5mg/25mg)

Amtas-AT 25 (5mg/25mg)

Amtas-AT 26 (5mg/25mg)

Amvik -AT

Amwa -AT

Amzen -A

Andinx AT

Angi -At

Angicam Beta

Angicam-Beta (5mg/50mg)

Angicam-Beta (5mg/50mg)

Angicam-Beta (5mg/50mg)

Angil AT

Angipres

Angitol Plus

Angizaar -AT

Angizaar-AT (50mg/50mg)

Aniloc (50 mg)

Anol (100 mg)

Anol (25 mg)

Anol (25mg)

Anol (50 mg)

Anol (50mg)

Anol -Ad

Anol -Plus

Anol-AD (5mg/50mg)

Anol-AD (5mg/50mg)

Anol-AD (5mg/50mg)

Anten (50 mg)

Apin AT

Apine-AT

Asomex AT

Asomex AT (2.5 mg)

Atal

Atam (5+50)

Atamo

Atamo 25

Atark (50 mg)

Atbeta (50 mg)

Atbeta (50mg)

Atcardil (100 mg)

Atcardil (50 mg)

Atcom (25 mg)

Atcom (50 mg)

Ateca (50 mg)

Atecard - D

Atecard (100 mg)

Atecard (25 mg)

Atecard (50 mg)

Atecard -AM

Atedine

Atekind (50 mg)

Atekind -D

Ateleb (100 mg)

Ateleb (50 mg)

Ateloc (50 mg)

Atelol (100 mg)

Atelol (25 mg)

Atelol (50 mg)

Atelol -D

Atemarc (100 mg )

Atemarc (50 mg)

Atemide

Atemos -AT

Aten (100 mg)

Aten (100 mg) (Zydus Cadila)

Aten (100mg)

Aten (25 mg)

Aten (25 mg) (Zydus Cadila)

Aten (25mg)

Aten (50 mg)

Aten (50 mg) (Zydus Cadila)

Aten (50mg)

Aten (75 mg)

Aten (75 mg) (Zydus Cadila)

Aten -AM

Aten D

Aten -D

Aten -H

Aten -H 25

Aten-AM (5mg/50mg)

Aten-AM (5mg/50mg)

Aten-D (50mg/1.5mg)

Aten-D (50mg/2.5mg)

Atenex (100 mg)

Atenex (100mg)

Atenex (25 mg)

Atenex (25mg)

Atenex (50 mg)

Atenex (50mg)

Atenex AM

Atenex -AM

Atenex-AM (5mg/50mg)

Atenex-AM (5mg/50mg)

Atenex-AM (5mg/50mg)

Atenij (100 mg)

Atenij (25 mg)

Atenij (50 mg)

Atenil (100 mg)

Atenodip

Atenolol (100 mg)

Atenolol (25 mg)

Atenolol (50 mg)

Atenolol (50 mg) (Pharmed Research)

Atenolol-50 mg (LOCOST)

Atenova (100 mg)

Atenova (100mg)

Atenova (25 mg)

Atenova (25mg)

Atenova (50 mg)

Atenova (50mg)

Atenova -SA

Atenova -SA (50 mg)

Atenova-H (25mg/12.5mg)

Atenova-H (50mg/12.5mg)

Atenova-SA (2.5mg/25mg)

Atenova-SA (2.5mg/50mg)

Atensia (50 mg)

Atensia AM

Atepose (100 mg)

Atepose (25 mg)

Atepose (50 mg)

Atepres (50 mg)

Atepres (50mg)

Atloma

Atloma (5mg/50mg)

Atloma (5mg/50mg)

Atloma (5mg/50mg)

Atnol (100 mg)

Atnol (25 mg)

Atnol (50 mg)

Ato Guard

Atol (100 mg)

Atol (100mg)

Atol (25 mg)

Atol (25mg)

Atol (50 mg)

Atol (50mg)

Atol -AM

Atol H

Atol-AM (5mg/50mg)

Atol-AM (5mg/50mg)

Atol-AM (5mg/50mg)

Atoli (25 mg)

Atop (50 mg)

Atormin (100 mg)

Atormin (25 mg)

Atormin (50 mg)

Atpark (100 mg)

Atpark (100mg)

Atpark (25 mg)

Atpark (25mg)

Atpark (50 mg)

Atpark (50mg)

Atpartc (100 mg)

Atpartc (25 mg)

Atpartc (50 mg)

Atwa (25 mg) (Albatross)

Atwa (25 mg) (Kaytross)

Atwa (50 mg)

Atwa (50 mg) (Albatross)

Atwin (50 mg)

Atwin-50

Atwin-AM

Atzee (50 mg)

Atzee (50mg)

Atzee-AM

Avino (25 mg)

Avino (50 mg)

Avino -AM

Axynol (50 mg)

Axynol -AM

B Bloc (50 mg)

Bardateno

Beta (100 mg)

Beta (100mg)

Beta (25 mg)

Beta (25mg)

Beta (50 mg)

Beta (50mg)

Beta Amlol

Beta -Amlol

Beta -Biduret

Beta -Bloc

Beta -Nicardia

Beta -Nifedine

Betacard (100 mg)

Betacard (25 mg)

Betacard (50 mg)

Betacard AM

Betacard H

Beta-Nicardia (50mg/20mg)

Beta-Nicardia (50mg/20mg)

Betanif

Beta-Nifedine (50mg/20mg)

Beta-Nifedine (50mg/20mg)

Betanol (25 mg)

Betatrop

Beten (12.5 mg)

Beten (25 mg)

Beten (50 mg)

Bibidip

Biduten (50 mg)

Biduten (50mg)

Biocard - AT

Bita - Nifedine

BP ACT (25 mg)

BP Act (50 mg)

BP Cure At

BP -Loride

BP -Mide Plus

BP Nol (100 mg)

BP Nol (25 mg)

BP Nol (50 mg)

BP Norm (100 mg)

BP Norm (25 mg)

BP Norm (50 mg)

BP-AT (5mg/50mg)

BP-AT (5mg/50mg)

BPC -AT

BP-Care (50 mg)

BP-Gard (50 mg)

C - Card - A

C Card (50 mg)

Cabeta

Cadpres (100 mg)

Cadpres (25 mg)

Cadpres (50 mg)

Calbeta

Calock Plus

Camcard -AT

Card - Ate

Card -AT

Carden (100 mg)

Carden (25 mg)

Carden (25mg)

Carden (50 mg)

Carden (50mg)

Cardenol (50 mg)

Cardiam AT

Cardica (50 mg)

Cardif Beta (10mg)

Cardiking-AT (5mg/50mg)

Cardiking-AT (5mg/50mg)

Cardimec AT

Cardiotab AT

Cardipin - AT

Cardipress AT

Cardpin -AT

Cardules Plus (10mg)

Cardules Plus (20mg)

Cardules Plus (50mg/10mg)

Cardules Plus (50mg/10mg)

Cardules Plus (50mg/20mg)

Cardules Plus (50mg/20mg)

Carvasc A

Catenol (100 mg)

Catenol (100mg)

Catenol (25 mg)

Catenol (25mg)

Catenol (50 mg)

Catenol (50mg)

Celbeta

Cemalo -AT

Check -AT

Cheerten AT

Cheerten H

Cinamat

Coronol - AM

Coronol (25 mg)

Coronol (50 mg)

Corvadil -A

Coslo

Cyplol (100 mg)

Defidin -A

Deptaen

Depten (20mg)

Depten (50mg/20mg)

Depten (50mg/20mg)

Dibeta

Dilcare (25 mg)

Dilcare (50 mg)

Dipin -At

Dipress Plus

Elso 5 AT

Elso AT

Emadine -AT

Emadine-AT (5mg/50mg)

Emadine-AT (5mg/50mg)

Emadine-AT (5mg/50mg)

Enlo

Enol (5 mg) (Elegant Drugs)

Enol (50 mg)

Esam AT

Esdil AT

Eslo AT

Eslo AT (5 mg)

ESLO-AT (2.5mg/50mg)

ESLO-AT (5mg/50mg)

Espil -AT

Espin -At

Etotan-AT

Exlodep - AT

Fram AT

G Ten (100 mg)

G Ten (25 mg)

G Ten (50 mg)

Gamlo -AT

Gemlo -AT

Gericard

Glipin -AT

Harten (25 mg)

Harten (50 mg)

Hibesor (25 mg)

Hibesor (25mg)

Hibesor (50 mg)

Hibesor (50mg)

Hipres (100 mg)

Hipres (25 mg)

Hipres (50 mg)

Hipres -D

Hynorm (50 mg)

Hypernorm

Hyten (100 mg)

Hyten (100 mg) (Pasteur)

Hyten (25 mg)

Hyten (50 mg)

Hyten (50 mg) (Pasteur)

Inat

Intalol (100 mg)

Intalol (25 mg)

Intalol (50 mg)

Invasc -AT

Joglit

Lakten (50 mg)

Latenol (25 mg)

Latenol (50 mg)

Licopin -BP

Lodip

Lodol

Lonet (25 mg)

Lonet (50 mg)

Lonol (100 mg)

Lonol (25 mg)

Lonol (50 mg)

Losar Beta

Losar- Beta (50mg/50mg)

Losar Beta H (50 mg)

Losar -Beta -H (50mg/50mg/12.5mg)

Loscard - AT (50mg/50mg)

Loser -Beta-H

Loten

Lotensyl -AT

M L O - A T

Maat

Malodip (5mg/50mg)

Malodip (5mg/50mg)

Malodip AT

Malodip-AT (5mg/50mg)

Melol

Myamlo -AT

Myo -24

Myodura-Max (2.5mg/50mg)

Myodura-Max (5mg/50mg)

Nalotol (100 mg)

Nalotol (50 mg)

Neocard -ATN

Nifetex T R

Nifetolol

Niftene

Nilol

Nilol H D

Nipidol -AT

Noldepin

Nolotin (25 mg)

Nolotin (50 mg)

Novadep -AT

Novaten (100 mg)

Novaten (50 mg)

Novaten -AM

Numlo -AT

Numlo -AT 25

Numlo-AT (2.5mg/50mg)

Numlo-AT (2.5mg/50mg)

Numlo-AT (2.5mg/50mg)

Numlo-AT 25 (5mg/25mg)

Numlo-AT 25 (5mg/25mg)

Numlo-AT 25 (5mg/25mg)

Nusar - ATN (50mg/50mg)

Nusar ATN

O Beta (100 mg)

O Beta (25 mg)

O Beta (50 mg)

Obeta (100 mg)

Obeta (25 mg)

Obeta (50 mg)

Odinol (25 mg)

Odinol (50 mg)

Odinol -AM

Odip AT

Odipin -AT

Olate (25 mg)

Olate (50 mg)

Olate -A

Olpine -AT

Opime -AT

Ortibid (100 mg)

Ortibid (50 mg)

Otenol (50 mg)

Otenol A M

Ozoten (25 mg)

Pdnol (25 mg)

Pdnol (50 mg)

Pdnol -AM

Pericard -AT

Pertenol (100 mg)

Pertenol (25 mg)

Pertenol (50 mg)

Prelo AT

Presolar

Presten (25 mg)

Presten (25mg)

Presten (50 mg)

Presten (50mg)

Primodil -AT

Quinoten (25 mg)

Quinoten (50 mg)

Rabip -20

Ramlo AT

Repalol

Repalol H

S -Amlosafe AT (2.5 mg)

S -Amlosafe AT (5 mg)

Saiten -AT

Samstar -AT

Semi Beta Nicardia

Stamlo Beta

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta (5mg/50mg)

Stamlo Beta-M

Stamlo Beta-M (5mg/25mg)

Stamlo Beta-M (5mg/25mg)

Stamlo Beta-M (5mg/25mg)

Starpill (10mg/50mg/50mg/75mg)

Stressban-A (5mg/5mg)

Stressban-A (5mg/5mg)

Stressban-A (5mg/5mg)

Systonorm (50 mg)

Systonorm -AT

Systonorm -NF

Syten (50 mg)

Tecard (25 mg)

Tecard (50 mg)

Tecard A

Teenol (100 mg)

Teenol (50 mg)

Tefifin (25 mg)

Tefifin (50 mg)

Telol (100 mg)

Telol (50 mg)

Temin (25 mg)

Temin (50 mg)

Ten (50 mg)

Tenase (100 mg)

Tenase (50 mg)

Tenil AT

Tenlol (12.5 mg)

Teno (100 mg)

Teno (25 mg)

Teno (50 mg)

Teno (50 mg) (Sivling)

Tenocab

Tenocab (50+5 mg)

Tenocab (5mg/25mg)

Tenocab (5mg/25mg)

Tenocab (5mg/25mg)

Tenocab (5mg/50mg)

Tenocab (5mg/50mg)

Tenocab (5mg/50mg)

Tenocard

Tenocheck

Tenocheck (25mg)

Tenocheck (5mg/50mg)

Tenochek (25 mg)

Tenochek (50mg)

Tenochek (5mg/50mg)

Tenoclor

Tenoclor (100+25 mg)

Tenoclor (100mg/25mg)

Tenoclor (25mg/12.5mg)

Tenoclor (50+12.5 mg)

Tenoclor (50mg/12.5mg)

Tenodipin

Tenodipin (5+25)

Tenodipin (5mg/25mg)

Tenodipin (5mg/25mg)

Tenodipin (5mg/25mg)

Tenodipin (5mg/50mg)

Tenodipin (5mg/50mg)

Tenodipin (5mg/50mg)

Tenofed

Tenofed (50mg/20mg)

Tenofed (50mg/20mg)

Tenolol (100 mg)

Tenolol (100mg)

Tenolol (12.5 mg)

Tenolol (12.5mg)

Tenolol (25 mg)

Tenolol (25mg)

Tenolol (50 mg)

Tenolol (50mg)

Tenolol (5mg/ml)

Tenolol -AM

Tenolol -AM-50

Tenolol -D (25mg)

Tenolol D (50 mg)

Tenolol Inj (50 mg)

Tenolol-AM (2.5mg/25mg)

Tenolol-AM (2.5mg/25mg)

Tenolol-AM (2.5mg/25mg)

Tenolol-AM (5mg/50mg)

Tenolol-AM (5mg/50mg)

Tenolol-AM (5mg/50mg)

Tenomac (100 mg)

Tenomac (100mg)

Tenomac (12.5 mg)

Tenomac (12.5mg)

Tenomac (25 mg)

Tenomac (25mg)

Tenomac (50 mg)

Tenomac (50mg)

Tenopress (25 mg)

Tenopress (50 mg)

Tenopress AM

Tenorex (100 mg)

Tenorex (25 mg)

Tenorex (50 mg)

Tenorex Plus

Tenorex Plus (5mg/50mg)

Tenorex Plus (5mg/50mg)

Tenoric

Tenoric (100mg/25mg)

Tenoric (25mg/12.5mg)

Tenoric (50mg/12.5mg)

Tenoric -25

Tenoric -50

Tenormin (100 mg)

Tenormin (25 mg)

Tenormin (50 mg)

Tensicard (100 mg)

Tensicard (25 mg)

Tensicard (50 mg)

Tensicard -AM

Tensigard (100 mg)

Tensigard (25 mg)

Tensigard (50 mg)

Tensigard AM

Tensimin (100 mg)

Tensimin (25 mg)

Tensimin (50 mg)

Tentoric

Teny (25 mg)

Teny (50 mg)

Tinormin (100 mg)

Tinormin (25 mg)

Tinormin (50 mg)

Topdip AT

Tozaar -ATH

UDP -AT

UTL (25 mg)

UTL (50 mg)

Vascodil AT

Windep-AT

Winten (25 mg)

Winten (50 mg)

Zemlo -A

Ziblok (12.5 mg)

Ziblok (12.5mg)

Ziblok (25 mg)

Ziblok (25mg)

Ziblok (50 mg)

Ziblok (50mg)

Ziblok-H

Ziblok-H (25mg/12.5mg)

Ziblok-H (50 mg)

Ziblok-H (50mg/12.5mg)

Zodipin Plus

Buy Medicines (Drug) at Concessional Price from India

Drugs A - Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Drugs Search

Medindia Newsletters

Subscribe to our Free Newsletters!

Terms & Conditions and Privacy Policy.

Stay Connected

  • Available on the Android Market
  • Available on the App Store