Medindia

X

Amitriptyline - Trade Names

E

Trade Names


Amitriptyline - Trade Names
Abamax (25 mg) Amiclozor Amiclozor -DS Amicon Forte (10mg/25mg)
Amicon Plus (5mg/12.5mg) Amicure 10 Amidez Amidez Forte
Amiline (10mg) Amiline (25mg) Amiline (75 mg) Amilite (10 mg)
Amilite (25 mg) Amilite (75mg) Amilite H Amilite Plus
Amimax (10 mg) Amimax (25mg) Amitar Forte (25mg/10mg) Amitar Plus (12.5mg/5mg)
AMITIN-10 AMITIN-25 Amitone (10 mg) Amitone (25 mg)
Amitone (75 mg) Amitop (10 mg) Amitop (25 mg) Amitop SR (50mg)
Amitrac (25 mg) Amitrac CZ Amitrac-cz (25mg/10mg) Amitrim -C
Amitrip (10 mg) Amitrip (25mg) Amitrip (50mg) Amitrip (50mg)
Amitrip (75mg ) Amitrip (75mg) Amitriptyline Hcl (25 mg) Amitriptyline Hydrochloride (25mg)
Amitrix Amitrol Amitrol DS Amitryn (10 mg)
Amitryn (25mg) Amitryn (50mg) Amitryn (75 mg) Amitryn -C
Amitryn -C Plus Amitryptyline (10mg) Amitwix (10mg) Amitwix (25mg)
Amitwix (75mg) Amity (25 mg) Amiwel (10 mg) Amiwel (25 mg)
Amiwel -Forte Amiwel -Plus Amixide (10 mg) Amixide (5 mg)
Amixide -5 Amixide -H Amize Amize Forte SR
Amizep Amizep H Amizep-H (12.5mg/10mg) Amizep-H (12.5mg/5mg)
Amline (10mg) Amline (25mg) Amoten (25mg) Amrea (25 mg)
Amrea C Amsha (10 mg) Amsha (25 mg) Amsha Forte (25 mg)
Amsha Plus (12.5 mg) Amtipax (10mg) Amtipax (25mg) Amtipax Plus H (5mg/12.5mg)
Amtran (25 mg) Amypres (10mg) Amypres (25 mg) Amypres (25mg)
Amypres (50 mg) Amypres (50mg) Amypres (75mg ) Amypres (75mg)
Amypres -C Amypres C5 Amypres-C-10 (25mg/10mg) Amypres-C-10 (25mg/10mg)
Amypres-C-5 (12.5mg/5mg) Amypres-C-5 (12.5mg/5mg) Anitryp (10 mg) Anitryp (25 mg)
Aptric Aptric 25mg Arpidox (25mg) Axtrip (25 mg)
Axtrip (75mg) Bluneel (10 mg) Chlotrip Chlotrip DS
Cotrip (10 mg) Cotrip (25 mg) Cotrip (50 mg) Cotrip (75mg)
Cotrip Forte Cotrip H Cotrip Plus Crypton (10 mg)
Crypton (25mg) Czep -F Czep -H Dep (10 mg)
Dep (25 mg) Dep (50 mg) Dep (75mg) Dot Trip (10 mg)
Dot Trip (25 mg) Elavil (10 mg) Elavil (25mg) Elavil (50mg)
Elavil (75mg) Elavin (10mg) Elavin (25 mg) Elavin (50 mg)
Elavin (75mg) Eliwel (10 mg) Eliwel (25mg) Eliwel (75mg)
Emotrip Emotrip (12.5mg/5mg) Emotrip (12.5mg/5mg) Emotrip (25 mg)
Emotrip (25mg/10mg) Emotrip (25mg/10mg) Eptanol - C Eptanol (10 mg)
Estiline (25 mg) Estiline (75mg) Febl Febl -Forte
Gentrip (25 mg) Gentrip SR (50mg) Goldep SR (10 mg) Goldep SR (25mg)
Goldep SR (75mg) Insome Plus Kamitrin (10mg) Kamitrin (25 mg)
Latilin (10 mg) Latilin (10mg) Latilin (25 mg) Latilin (25mg)
Latilin (50 mg) Latilin (50mg) Latilin (75mg ) Latilin (75mg)
Latiln (50 mg) Libotryp Libotryp D.S. Libotryp XL
Libral Libral Forte Librodep Limbitrol
Limbitrol-H Limbival Limbival F Limbival Forte (10mg/25mg)
Lodep Plus Maxitrip (25mg) Maxitrip (25mg) Mitrip (25 mg)
Mitrip SR (50mg) Mitryp Mitryp (10 mg) Mitryp (10mg)
Mitryp (25mg) Mitryp Forte Mitryp Forte (25mg/10mg) Mitryp Forte (25mg/10mg)
Nextrip (10 mg) Nextrip (25mg) Nextrip (50mg) Nextrip (75mg)
Nextrip C Nextrip C (35 mg) Normaline - H Normaline (25mg)
Normaline (75mg) Normaline Plus Odep (10 mg) Odep (25 mg)
Odep (50mg) Pryl -SR (25mg) Pryl -SR (50mg) Psycomer (50mg)
Psycomer C Raitrip (10 mg) Raitrip Plus Relidep (10 mg)
Relidep (10mg) Relidep (25 mg) Relidep (25mg) Relidep (50 mg)
Relidep (50mg) Relidep (75mg ) Relidep (75mg) Relidep Plus
Relidep Plus-H Ristryl (12.5mg/5mg) Ristryl (12.5mg/5mg) Ristryl Forte (25mg/10mg)
Ristryl Forte (25mg/10mg) Ronet (10mg) Sarotena (10 mg) Sarotena (10 mg) (Lundbeck India)
Sarotena (25mg) Sarotena (50mg) Sereval Sereval (25 mg)
Sereval Plus Sereval Plus- H Some Plus Tablin -10
Tadamit (10 mg) Tadamit (25 mg) Tadamit (75mg) Teedep
Tridep Tridep (25 mg) Tridep (75 mg) Trip (10 mg)
Trip (25mg) (Jpee Drugs) Triplent 10mg Triplent 25 Triplent 75mg
Triplex Triplex (25 mg) Triplex (75mg) Triplex Forte
Triplex Plus Trixide Trixide H Tryline Forte
Tryline Plus Tryptomec (25mg) Tryptomec (75mg) Tryptomer (10mg)
Tryptomer (10mg) Tryptomer (25mg) Tryptomer (25mg) Tryptomer (50mg)
Tryptomer (75mg ) Tryptomer (75mg) Tryptomer SR (50mg) Typlin (10 mg)
Typlin (25mg) Typlin -C Typlin -C Plus Typlin -OD
Typteez (10mg) Zodep M Zodep Plus